15/3/12

Ανταρτοπόλεμος της κουλτούρας ή Guerrilla cultural


Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen
Ανταρτοπόλεμος της κουλτούρας - διεθνές πρόγραμμα εθελοντισμού, που τα μέλη του θέλουν να κάνουν τον κόσμο μας πιο όμορφο μέσα από την τέχνη.
Υπάρχει και ένα παρακλάδι της κηπουρικής ανταρτών, του οποίου στόχος είναι να φυτευτούν πράσινα στα πιο απρόσμενα μέρη. Ένας από τους πιο δραστήριους συμμετέχοντες σε αυτό το κίνημα - ο Βρετανός Steve Wheen


Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen


Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve Wheen

Культурная герилья Стива Вина / Steve WheenКультурная герилья Стива Вина / Steve Wheen 
blog Steve Wheen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου