23/9/11

Γνωστά λογότυπα στο μέλλον...


Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

Apple
Στους σχεδιαστές και διαφημιστές αρέσει να παρακολουθούν την εξέληξη γνωστών λογότυπων. Τα παιδιά από την ιστοσελίδα Stock Logos πήγαν λίγο πιο πέρα ​​και με την προϋπόθεση της φαντασίας τους για το μέλλον. Οι προβλέψεις έχουν αρκετή ειρωνεία! :)

Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

IBM

Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

Xerox

Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

Microsoft

Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

LG

Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

Volkswagen

Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

Starbucks

Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

Google

Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

GAP

Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

Nokia

Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

Firefox

Будущее известных логотипов. Ироничные прогнозы

Motorola

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου